martes, 9 de febrero de 2021

La parte contratante...

 El nuevo reglamento universitario para clases y exámenes virtualmente presenciales o presencialmente virtuales, que regirá este segundo cuatrimestre, que el primer cuatrimestre del año natural, para primer curso aunque no para los demás si bien podría aplicarse a éstos aunque no al primero :

“ A partir del 15 de febrer: 1er de GEC20, GCiTM i GEA. 

Es manté l'opció de presencialitat en Pràctiques/Laboratoris i Avaluacions.

· Es faran classes de Teoria amb una presencialitat del 50% de mitjana dels estudiants matriculats a cada assignatura. S’alternarà l’assistència de la meitat de la classe cada setmana de manera que cada estudiant vagi físicament a l’aula en setmanes alternes, segons estigui matriculat al grup A o al grup B de l’assignatura. La setmana del 15 de febrer assistiran presencialment a les aules només els alumnes del grup A (els del grup B seguiran la classe per streaming) i la següent setmana només els del grup B (els del grup A seguiran la classe per streaming) i així successivament. 

·      Es farà retransmissió en streaming de la classe de Teoria des de la mateixa aula per la meitat de classe que ho segueixi en remot.

· Les classes de problemes per als alumnes del grup A seran presencials la setmana del 15 de febrer i les classes de problemes seran online per als alumnes del grup B. I s’alterna la situació la setmana següent.

·     Estan disponibles les aules “mirall” per aquells estudiants que hagin de venir a l’Escola per fer alguna activitat presencial i abans o després tinguin classe online

A partir del 15 de febrer: 1er de GTCCP i GEC10

· Es manté l'opció de presencialitat en Pràctiques/Laboratoris i Avaluacions. 

·   Al ser grups més reduïts, es faran classes de Teoria i Problemes amb una presencialitat del 100% en un aula de gran capacitat. Podreu consultar les aules definitives als horaris. Per al GEC10 s’ha canviat de la A1101 a la A2202, i per al GTCCP s’ha canviat la A2202 per la A2001”

Está claro.


 


·  Es farà retransmissió en streaming de les classes de Teoria i de Problemes des de la mateixa aula per als estudiants que no puguin assistir a les classes presencials per diferents motius.


 


·     Estan disponibles les aules “mirall” per aquells estudiants que hagin de venir a l’Escola per fer alguna activitat presencial i abans o després tinguin classe online

No hay comentarios:

Publicar un comentario